Witamy na stronie internetowej
Kancelarii Adwokata i Mediatora
Natalii Ołowskiej-Czajki

Niniejsza strona jest oficjalną stroną Natalii Ołowskiej-Czajki, adwokata i mediatora w Warszawie, praktyka specjalizującego się w prawie rodzinnym, także w jego aspektach międzynarodowych.

Natalia Ołowska-Czajka prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie i zajmuje się sprawami rodzinnymi z uwzględnieniem ich aspektów cywilnych oraz karnych. Z zaangażowaniem i pasją pomaga przejść przez trudne  zagadnienia spraw rodzinnych, wspierając klientów swoją wiedzą i doświadczeniem tam, gdzie najbardziej tego potrzebują.

Adwokat Natalia Ołowska-Czajka otworzyła swoją kancelarię i zaczęła działalność indywidualną od 2004 r., bezpośrednio po zdaniu egzaminu adwokackiego w ORA w Warszawie z oceną celującą.

Prowadząc własną działalność jako adwokat, Natalia Ołowska-Czajka stała się rozpoznawalnym i cenionym pełnomocnikiem procesowym, działaczem samorządu adwokackiego i wykładowcą. Występowała przed sądami angielskimi i amerykańskimi jako ekspert z zakresu prawa polskiego, przedstawiając opinie pisemne i ustne m.in. w Nowym Jorku i Teksasie oraz Londynie.

Natalia Ołowska-Czajka jest członkiem International Academy for Family Lawyers (anglojęzycznej Międzynarodowej Akademii Adwokatów Rodzinnych, w skrócie IAFL) oraz członkiem-założycielem Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (hiszpańskojęzycznego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Prawa Rodzinnego – AIJUDEFA).

Natalia Ołowska-Czajka mówi po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku i hiszpańsku.

Ze swoim wieloletnim doświadczeniem sądowym i w zakresie doradztwa, może służyć pomocą przed sądami polskimi, jak też dopomóc w należytej reprezentacji w Europie w międzynarodowych sprawach prawnych dotyczących prawa rodzinnego.

Powyższe doświadczenie czyni Natalię Ołowską-Czajkę także sprawnym mediatorem, prowadzącym także mediację online.

Natalia Ołowska-Czajka jest partnerem w kancelarii Olowska & Pierre, Inc. z siedzibą w Houston oraz współzałożycielem platformy internetowej InstantMediations.com: co można zobaczyć klikając tutaj.

Wespół z Mac-Arthur Pierre-Louis napisała także eBook dotyczący mediacji online – eBook Jak mediować online? dostępny jest po angielsku, hiszpańsku i polsku.

 

DZIECI

 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • alimenty
 • sprawy o kontakty z rodzicami, dziadkami lub innymi osobami, jak też sprawy o wykonywanie tych kontaktów
 • sprawy dotyczące zmiany miejsca zamieszkania dziecka
 • sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę
 • inne istotne sprawy dzieci – uzyskanie paszportu, zmiana szkoły
 • preferencje dziecka, głos dziecka, prawa dziecka
 • majątek dziecka i sprawy dotyczące zarządzania takim majątkiem

ZWIĄZKI

 • sprawy o kontakty z dziećmi
 • sprawy dotyczące wykonywania kontaktów
 • sprawy z zakresu opieki, w tym dotyczące tzw. opieki naprzemiennej
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • konkubinat
 • rozwód – w pełni polski lub z aspektami międzynarodowymi
 • alimenty na dzieci i alimenty dla współmałżonka lub byłego małżonka
 • podział majątku wspólnego
 • testamenty, zapisy
 • uznawanie i wykonalność  orzeczeń zagranicznych

MEDIACJA

 • Mediacje jako mediator
 • Mediacje jako pełnomocnik strony postępowania
 • Mediacje w biurze mediatora
 • Mediacje z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
 • Mediacje wirtualne lub elektroniczne
 • Mediacje międzykulturow /transgraniczne
 • Mediacje w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka zagranicę prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej
 • Mediacje w języku angielskim, hiszpańskim i polskim

Doświadczenie w pracy nad sprawami dotyczącymi każdego kontynentu z wyjątkiem Antarktydy!

Zaufaj adwokatowi Natalii Ołowskiej-Czajce powierzając jej swoją sprawę rodziną lub sprawę cywilną. Adwokat Natalia Ołowska-Czajka, choć kancelarię prowadzi w Warszawie, współpracowała z klientami w sprawach dotyczących wielu jurysdykcji na całym świecie, od USA po Pakistan. Adwokat Natalia Ołowska-Czajka posiada szeroką wiedzę na temat stosowania prawa polskiego w sprawach, które wiązały się z prawem innych krajów. Adwokat Natalia Ołowska-Czajka wykorzystuje swoje wielojęzyczne umiejętności do komunikowania się ze stronami, prawnikami i sędziami na całym świecie, aby pomóc klientom osiągnąć ich cele.

Kraje lub stany, z których pochodzili klienci lub przeciwnicy adwokata Natalii Ołowskiej-Czajki.

ZAPRASZAMY!

BIURO

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12-20
INNE GODZINY PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ

Kancelaria Adwokata i Mediatora

Natalia Ołowska-Czajka

Adres

Bagatela 15 lok. 1

00-585 Warszawa

Telefon

+48 502 218 775 oraz +48 22 826 52 36

E-Mail:

kancelaria@oplawyers.pl

ZDALNIE

 • Whatsapp Business: +48 502 218 775
 • Skype: “MyInternationalFamilyLawyer”
 • możliwość konsultacji online przez Zoom, Microsoft Teams i Skype po ich wcześniejszym potwierdzeniu i opłaceniu

PRZED PIERWSZYM SPOTKANIEM – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 

 • Zastanów się, jakie są najważniejsze elementy Twojego problemu, możesz je także spisać – na pewno ułatwi nam to rozmowę
 • Przygotuj i zabierz ze sobą to, co uważasz za istotne w sprawie – dokumenty, notatki, plany, zdjęcia, wezwanie z Sądu
 • Zanotuj, jakie nasuwają Ci się pytania, abyśmy mogli je wszystkie omówić
 • Będziemy mieli godzinę aby spokojnie porozmawiać – w razie potrzeby omówienia sprawy bardziej szczegółowo lub w nowych aspektach umówimy się także na następne spotkanie
 • Nie każdą sytuację prawną da się w godzinę omówić – dlatego zdarzają się spotkania dłuższe – a stąd także opóźnienia
 • Jeśli wydarzy się coś nagłego, coś co wymaga bardzo pilnej konsultacji lub pomocy – powiedz nam niezwłocznie, zadziałamy w niestandardowym trybie
 • Pamiętaj, że jeśli Sąd udziela Ci jakiegoś terminu, należy się do niego stosować – i jest to bardzo ważne. Umawiając spotkanie poinformuj, na jakie pismo będziemy odpowiadać i jakiego terminu Ci udzielono, abyśmy mogli zadziałać na czas

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZELEWU BANKOWEGO

Kancelaria AdwokackaNatalia Ołowska-Czajka adwokat ul. Bagatela 15 lok. 1 00-585 Warszawa

PKO Bank Polski S. A.Kod BIC (Swift): BPKOPLPW92 1440 1101 0000 0000 0321 7997

PRZELEWY W WALUTACH OBCYCH

Kancelaria AdwokackaNatalia Ołowska-Czajka adwokat ul. Bagatela 15 lok. 1 00-585 Warszawa

EURO:IBAN: PL 66 1140 2004 0000 3912 0108 0670kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBKmBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108,90-959 Łódź 2SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

GBP:IBAN: PL 31 1140 2004 0000 3712 0463 1307kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBKmBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108,90-959 Łódź 2SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

USD:IBAN: PL 36 1140 2004 0000 3812 0702 8329kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBKmBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108,90-959 Łódź 2SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

O MNIE

Zawsze było dla mnie ważne pomaganie innym, dlatego oprócz nauki zajmowałam się działalnością społeczną oraz poznawałam języki obce. Już w liceum (które ukończyłam z wyróżnieniem jako najlepszy absolwent z rocznika) prowadziłam drużynę harcerską i angażowałam się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Naturalną konsekwencją były studia prawnicze, które wybrałam właśnie dlatego, żeby pomagać innym. Prawo stało się moją pasją i powołaniem.

Z uwagi na bardzo dobre wyniki w nauce odbyłam studia w ramach Indywidualnego Toku Studiów na WPiA UW, którego opiekunem był prof. dr hab. Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządu terytorialnego, wybitny prawnik i mentor, lubiany przez studentów wykładowca.

Moje ukochane studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo, ukończyłam z wyróżnieniem (cum laude), zaliczając też równocześnie Szkołę Prawa Angielskiego, prowadzoną we współpracy mojej Almae Mater z Uniwersytetem w Cambridge.

W roku 2000 dostałam się na dwie aplikacje – adwokacką oraz radcowską w Warszawie. Wybrałam aplikację adwokacką, którą ukończyłam w roku 2004 z wynikiem celującym. Moim patronem był znakomity warszawski adwokat i wspaniały człowiek Mecenas Andrzej Kacprzycki.

Jeszcze w trakcie studiów podjęłam pracę w dużej, polsko-angielskiej kancelarii prawniczej. Z pracy tej sama zrezygnowałam w roku 2002, przedkładając ponad pracę biurową tzw. prawo w akcji – prowadzenie spraw sądowych.

Zdobywałam szlify u najlepszych przedstawicieli stołecznej palestry oraz przed wszelkimi sądami dostępnymi dla aplikanta, zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Współpracowałam z najbardziej znamienitymi warszawskimi adwokatami.

Wierzę, że trzeba wiedzieć i umieć coraz więcej, że trzeba dzielić się wiedzą i przekazywać ją w sposób jak najbardziej zrozumiały, nawet w innym języku.

Dlatego:

 • roku 2009 ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w ramach Studium Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • z kolei w roku 2011 ukończyłam, także z wynikiem bardzo dobrym, Szkołę Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim prowadzoną we współpracy z Uniwersytetem w Cuenca w Hiszpanii. Językiem wykładowym był w tej szkole hiszpański.
 • sama także wykładałam – elementy prawa dla menedżerów IT w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnice Warszawskiej.
 • działałam także na niwie korporacyjnej – byłam sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury przez dwie kadencje, a przez jedną także jego wiceprezesem.
 • zostałam mediatorem i doskonalę się w kwestiach mediacji w Polsce i zagranicą (2019 – kurs w Jacksonville na Florydzie – aby zostać Florida Supreme Court Certified Mediator).

W roku 2015 przyjęto mnie do International Academy for Family Lawyers (IAFL), prestiżowego grona zrzeszającego adwokatów zajmujących się prawem rodzinnym na całym świecie a w 2017 roku współtworzyłam AIJUDEFA – Stowarzyszenie Prawników Prawa Rodzinnego, które zrzesza prawników hiszpańskojęzycznych z całego świata.

 

CO NAS WYRÓŻNIA

  • Traktujemy naszych Mocodawców z szacunkiem i zrozumieniem
  • Prowadzimy sprawy przekraczające granice Polski – a nawet Unii Europejskiej
  • Porozumiewamy się w 4 językach obcych
  • Potrafimy znaleźć rozwiązanie dostosowane do wielu systemów prawnych
  • Pomożemy znaleźć prawnika w każdym kraju na świecie
  • Prowadzimy mediacje rodzinne, także w sprawach transgranicznych oraz w formie ko-mediacji
  • Prowadzimy mediację on-line przy użyciu narzędzi z platformy InstantMediations.com:  Natalia Ołowska-Czajka mediator