Dorota Emanuel

Legal Advisor

Mac Pierre-Louis

Partner Zarządzający-Teksas

Natalia Ołowska-Czajka

Partner Zarządzający-Polska

Cyprian Mazur

Adwokat
UWAGA

Prawnicy wskazani powyżej są uprawnieni do świadczenia pomocy wyłącznie w krajach, w których uzyskali do tego uprawnienia i prowadzą praktykę.

Pomiędzy odwiedzającymi niniejszą stronę internetową a adwokatami nie powstaje przez same odwiedziny strony stosunek pełnomocnictwa ani umocowanie do jakichkolwiek działań prawnych.